Realizačný tím

Funkcie Meno
Hlavný tréner Garip Saliji
Asistent trénera Stanislav Hudec
Technický vedúci
Ľuboš Slávik, Jozef Kudrna
Kustód
Patrik Hakke
Lekár
MUDr. Volodymyr Kotunovych