Realizačný tím

Funkcie Meno
Hlavný tréner Garip Saliji
Technický vedúci
Ľuboš Slávik
Kustód
Patrik Hakke
Lekár
MUDr. Volodymyr Kotunovych