Prenájom

Objednávky prenájmu ľadovej plochy
Telefón +421 917 978682
E-mail nz.zimnystadion@gmail.com

Cenník prenájmu
materské a základné školy z Nových Zámkov – 06:00-12:00 počas pracovných dní zdarma
ostatní podľa priloženého cenníka

Ceny u firemných prenájmov sú uvádzané bez DPH

V prípade predĺženia majstrovského stretnutia, alebo inej nepredvídanej udalosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie dotknutého rezervovaného prenájmu.

Výpočet ceny pri prelínaní sa cenových pásiem

V prípade, že prenajatá hodina trvá 40 a viac minút v lacnejšom pásme bude účtovaná nižšia cena.

Organizovanie firemných turnajov a sústredení športových klubov

Cena dohodou podľa počtu prenajatých hodín.

Ponuka pre firmy

  • Možnosť uhradiť vopred a následne čerpať predplatené hodiny formou prenájmu reklamnej plochy na mantineloch okolo hracej plochy (priamo do nákladov firmy).
  • V tomto prípade nie je uplatňovaná zľava, nakoľko tá vlastne predstavuje čiastku hodnoty prenájmu reklamnej plochy.
  • Firme bude vytvorené konto, z ktorého bude odpočítavaná vždy skutočná cena prenajatej hodiny (pri čerpaní hodín v rôznych časových pásmach).