Marketingová ponuka

Generálny partner

 • umiestnenie reklamného loga GP v stredovom kruhu, prípadne dominantne v dvoch kruhoch na vhadzovanie na ploche Zimného štadióna v Nových Zámkoch
 • umiestnenie mena GP do názvu hokejového klubu HC Nové Zámky v dohodnutej podobe
 • umiestnenie loga GP na zápasových dresoch seniorského mužstva na mieste podľa výberu GP (spodná časť prednej alebo zadnej časti dresov)
 • umiestnenie loga GP na mantineli zimného štadióna v Nových Zámkoch (4 x 3m v miestach podľa výberu GP)
 • inzercia na klubovej webovej stránke www.hcnovezamky.eu
 • umiestnenie loga GP na všetkých tlačovinách vydávaných klubom (vstupenky, plagáty, propagačné materiály, …)

 

Hlavný partner

 • umiestnenie reklamného loga HP na ploche Zimného štadióna v Nových Zámkoch v počte 2x podľa výberu
 • umiestnenie loga HP na zápasových dresoch seniorského mužstva na mieste podľa výberu HP (v prednej alebo zadnej časti dresov)
 • umiestnenie loga HP na mantineli zimného štadióna v Nových Zámkoch (4 x 3m v miestach podľa výberu HP)
 • inzercia na klubovej webovej stránke www.hcnovezamky.eu
 • umiestnenie loga HP na všetkých tlačovinách vydávaných klubom (vstupenky, plagáty, propagačné materiály, …)Reklamný partner

 

Umiestnenie loga RP na ľadovej ploche Zimného štadióna v Nových Zámkoch
v stredovom kruhu 1x celý kruh
v kruhoch na vhadzovanie 4x celý kruh
v kruhoch na vhadzovanie 4x 2 reklamné plochy
ostatné plochy 18x reklamná plocha

 

Umiestnenie loga RP na mantineli Zimného štadióna v Nových Zámkoch
v zábere TV kamier / bm / 85cm
mimo záber TV kamier / bm / 85cm

 

Umiestnenie loga RP na zápasových dresoch seniorského mužstva na mieste podľa výberu RP
podľa veľkosti a
umiestnenia reklamnej plochy
/ cm2

 

Umiestnenie loga RP na výstroji seniorského mužstva na mieste podľa výberu RP
predná časť prilby 1x reklamná plocha
zadná časť prilby 4x reklamná plocha
bočná časť prilby 2x reklamná plocha
predná časť nohavíc 2x reklamná plocha
zadná časť nohavíc 2x reklamná plocha

 

Inzercia na klubovej webovej stránke www.hcnovezamky.eu
podľa veľkosti a
umiestnenia reklamnej plochy
/ mesiac

 

Všetky ceny za prenájom reklamných plôch sa určujú dohodou.