Daruj 2 % dane

Vážený obchodný partner, fanúšik,
obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu našej športovej činnosti na výchovu hráčov, ich technické zázemie ako aj na podporu vylepšenia podmienok pre rozvoj ľadového hokeja v našom klube.

Ponúkame Vám reklamu v priestoroch zimného štadiónu v Nových Zámkoch, na stránkach www.hcnovezamky.eu, ako aj na dresoch hráčov.

HC Nové Zámky – je nový klub, ktorý vznikol za účelom skvalitnenia ľadového hokeja v Nových Zámkoch. Jeho činnosť je zameraná na výchovu hráčov a postupne sa chceme zameriavať na masovú výučbu korčuľovania detí. Deti sú v súčasnosti v zajatí činností, ktoré obmedzujú pohyb a preto je najvyšší čas niečo s tým urobiť. Preto sme sa začali zaoberať myšlienkou vytvoriť školu korčuľovania a spoločne s občianskym združením Hokej Nové Zámky plánujeme organizovať kurzy korčuľovania pre všetky deti, nie len pre hokejistov.
Korčuľovanie je činnosť, ktorá zvyšuje fyzický fond, zlepšuje odolnosť a v neposlednom rade má dobré účinky na postupné zlepšenie problémov s dýchacími cestami u detí. Dobre pôsobí studené vlhké prostredie pri záťaži organizmu. Mnohé z detí, ktoré sa začali venovať ľadovému hokeju postupne prestali mať problémy s dýchacími cestami.

Aj preto Vás žiadame podporte náš projekt jednou z možností:

1. Zmluva o reklame
2. Finančný dar
3. Pomoc pri prestavbe – úprave priestorov pre deti a verejnosť na zimnom štadióne
4. 2% z Vašich daní

Postup krokov, ako poukázať 2 % nájdete zde.

Údaje potrebné na poukázanie 2 %:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie “Hokej Nové Zámky”
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42201195
Sídlo: 94001 Nové Zámky, Nitrianska 13

Za každú podporu ďakujeme.