Pýtajte sa

Už skončenej rozhovory

  odpovídáno
Redakce Odpovede 25.01.2016