Mládež: Oddielový príspevok

Zverejnené 13.05.2019 | Redakcia
NOVÉ ZÁMKY — Zvýšenie oddielového príspevku je nevyhnutné z dôvodu rastu nákladov klubu a snahe o udržateľnosť financovania aktivít a činností mládeže.

Hlavným cieľom vedenia klubu je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet (rozdiel medzi príjmom a výdavkami je blízky nule). Na ilustráciu, štartovné na jednu sezónu v súťažiach SZĽH sa za pomerne krátke obdobie exponenciálne zvýšilo na súčasných 23 500 €.

Pokiaľ sú v klube dvaja súrodenci, mladší z nich bude počas celej sezóny uhrádzať 50 % z výšky mesačného poplatku. Rovnako aj brankári budú počas celej sezóny platiť len polovičný príspevok.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať šéftrénera a manažéra mládeže.
Úprava oddielového príspevku pre sezónu 2019/2020:
Predprípravka 0-2 roč. 25€/11 mes.
Prípravka 4-3 roč. 35€/12 mes.
HT 8-5 roč. 50€/12 mes.
Kadeti 50€/12 mes.
Dorast 50€/12 mes.