Mládež: Oddielový príspevok na športovú činnosť klubu

Zverejnené 30.05.2018 | Patrik Koči
NOVÉ ZÁMKY — Oddielovy príspevok na športovú činnosť klubu HK Lokomotíva Nové Zámky je na sezónu 2018/19 určený podľa vekovej kategórie nasledovne:

Juniori: 45€ / mesiac
Dorastenci: 45€ / mesiac
8HT: 45€ / mesiac
7HT: 45€ / mesiac
6HT: 45€ / mesiac
5HT: 45€ / mesiac
3-2HT: 35€ / mesiac
Prípravka: 20€ / mesiac

Príspevky sa platia za obdobie máj – marec vrátane, čiže 11 mesiacov. Úhrada za športovú činnosť všetkých družstiev sa vykoná v mesačných splátkach.

V prípade ďalších otázok kontaktujte šéftrénera mládeže p. Ladislava Branikoviča.