Projekt Korčuľuje celé Slovensko v Nových Zámkoch

Zverejnené 12.11.2013 | SZĽH
NOVÉ ZÁMKY — Projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja podporovaný ministerstvom školstva „Korčuľuje celé Slovensko“ zavítal v piatok 8. novembra aj medzi žiakov základných škôl v Nových Zámkoch. Tak ako aj v iných mestách aj medzi novozámckými deťmi bol o projekt a maskota Gooolyho veľký záujem.

Zdroj: SZĽH