Vedenie klubu

Vedenie klubu HC Nové Zámky s.r.o.
Prezident klubu Ing. František Sucharda
Konateľ a ekonóm klubu Ing. Marek Mráz Telefon: +421 915 996 637
mraz@mikron.sk
Generálny manažér

Športový manažér
Michal Tóth

Ladislav Branikovič

Telefon: 
+421 907 913 233
toth.michal61@gmail.com

Telefon: +421 904 618 545
branikovic61@gmail.com