Realizačný tím

Funkcie Meno
Hlavný tréner Stanislav Chlebec
Asistent trénera
Garip Saliji
Technický vedúci
Ľuboš Slávik
Kustód
Patrik Hakke
Lekár
MUDr. Volodymyr Kotunovych